- Sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện, trong đó kinh tế là trọng tâm. Đảng phải có những cơ quan tham mưu chiến lược giúp hoạch định về kinh tế, cũng như thẩm định chính sách và giám sát việc thực hiện. 3 nội dung mà Ban Kinh tế T.Ư cần thực hiện sẽ giúp Đảng có thể thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện. Vừa rồi, chúng ta tinh giản bộ máy, rút gọn đầu mối nên đã sáp nhập Ban Kinh tế T.Ư vào Văn phòng T.Ư. Sau 5 năm, ngoài những đóng góp cụ thể, nhiều tồn tại đã bộc lộ trong việc thực thi vai trò thẩm định, giám sát góp phần tạo nên những bất cập trong chỉ đạo kinh tế, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đây là một trong những lý do cho việc tái lập Ban Kinh tế T.Ư, đã được Bộ Chính trị, BCH T.Ư thống nhất rất cao và đã thông qua về chủ trương.

Ông có thể nói rõ những tồn tại bất cập đó là gì?

- Điều này không khó để nhận ra. Ví dụ các chủ trương về kinh tế chưa chuẩn xác, việc giám sát thực hiện chưa được chặt chẽ, nên xảy ra thiếu sót, tồn tại gây hậu quả về kinh tế, về lòng tin.

Thưa ông, Ban Kinh tế T.Ư cần được tổ chức thế nào để chức năng không chồng chéo lên chính quyền?

-  Ban Kinh tế T.Ư cần được tổ chức như một cơ quan tham mưu cấp chiến lược, có trách nhiệm chủ yếu là xây dựng lại các chủ trương về kinh tế, thẩm tra các chính sách, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu khi thành lập lại, cần có một đội ngũ chuyên gia có tầm, có trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn. Tất nhiên, việc quy tụ không phải là tạo ra thêm một bộ máy cồng kềnh, nhưng cần có cách tập hợp trí tuệ của họ. Lề lối làm việc của ban cũng cần quy định để không giẫm chân nhau, không chồng chéo lên phía chính quyền. Người đứng đầu Ban Kinh tế T.Ư rất cần một Uỷ viên Bộ Chính trị.

Thưa ông, liệu mô hình Ban Kinh tế T.Ư có giẫm chân lên quyền quyết định của cơ quan dân cử là Quốc hội khi Quốc hội có thẩm quyền tối cao trong việc quyết định đến các chính sách chiến lược, dự án vĩ mô liên quan đến quốc kế dân sinh; hoặc của các cơ quan nghiên cứu chiến lược của Chính phủ?

- Ban Kinh tế T.Ư là mô hình không phải mới ở Việt Nam. Ban Kinh tế T.Ư chỉ là cơ quan tham mưu, tư vấn cho cả T.Ư Đảng, cho cả QH trong phạm vi kinh tế trước khi T.Ư Đảng, Bộ Chính trị quyết định, tập trung vào quan điểm đường lối, chính sách các dự án kinh tế. Còn việc có xung đột với các cơ quan nghiên cứu của Chính phủ hay không, theo tôi, câu trả lời cũng là không. Các cơ quan nghiên cứu chính sách, cơ quan thẩm định nhà nước thuộc Chính phủ sẽ thẩm định về chuyên môn chuyên sâu. Trong khi đó, Ban Kinh tế T.Ư sẽ thẩm định về quan điểm đường lối đối với các chỉ tiêu vĩ mô. Ví dụ chủ trương đường sắt cao tốc, điện hạt nhân... Ban Kinh tế T.Ư có thể tham gia thẩm định dưới giác độ gắn với các nghị quyết của đại hội Đảng, gắn với các kế hoạch 5-10 năm.

Tôi cho rằng có thêm một cơ quan tham mưu, thẩm định, giám sát sẽ giúp Bộ Chính trị, BCH T.Ư có thêm một kênh thẩm định trước khi quyết định các chính sách liên quan đến nền kinh tế và cuộc sống của hàng chục triệu người dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!