Cơ quan điều tra của VKSNDTC được giao thêm nhiệm vụ

Tờ trình, Đề án của VKSNDTC gồm các nội dung: Phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong bộ máy làm việc của VKSNDTC; phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của VKSNDTC; thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSNDTC; thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân.

Báo cáo do Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày tại phiên họp, nêu rõ, căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Cơ quan điều tra VKSNDTC được giao thêm một số nhiệm vụ mới như: Điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. Trên thực tế, số lượng nhóm tội này ngày một tăng; định hướng sửa đổi Bộ luật hình sự cũng bổ sung một số tội danh thuộc nhóm tội này.

Theo ông Bình, hiện nay, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp được giao cho Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự trị an xã hội là không hợp lý, vì đối tượng đấu tranh của Vụ này với loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp là khác nhau, không đảm bảo tính chuyên sâu, khách quan; áp lực thực tế công việc ngày càng nặng nề; quy mô tổ chức cấp Phòng hiện tại không thể đáp ứng được nhiệm vụ tăng thêm.
Do vậy, VKSNDTC đề xuất thành lập Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Thành lập 3 VKSND cấp cao

Ông Bình cho biết, VKSNDTC cũng đề xuất thành lập 3 VKSND cấp cao, theo hướng gắn với phạm vi lãnh thổ. VKSND cấp cao tại phía Bắc có trụ sở tại Hà Nội; VKSND cấp cao ở miền Trung và Tây Nguyên có trụ sở ở TP Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại phía Nam có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, VKSNDTC cũng đề xuất giải thể 8 Viện kiệm sát quân sự các cấp, như vậy trong thời gian tới VKSQS sẽ còn 40 Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Thẩm tra các tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp – ông Nguyễn Văn Hiện cũng đã đồng tình với đề xuất của VKSNDTC.

Đồng tình với đề án thành lập mới Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, theo Luật tổ chức VKSNDTC thì phạm vi thẩm quyền của cơ quan điều tra VKSNDTC đã được mở rộng hơn.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cần quy định rõ số lượng cấp phó trong đề án tổ chức bộ máy của ngành kiểm sát các cấp từ trung ương đến địa phương để quản lý cho chặt chẽ.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, về số lượng cấp phó của VKSNDTC là do Quốc hội quyết định, chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh hấp hành ý kiến của Chủ tịch Quốc hội sẽ quy định rõ số lượng cấp phó của các đơn vị trong ngành kiểm sát từ trung ương đến địa phương.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết phê chuẩn, quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo đảm hoạt động của ngành kiểm sát theo quy định của luật tổ chức VKSND năm 2014 với tỉ lệ 100%...