Theo Cục Kiểm ngư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ngày 14.6, khu vực biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió tây nam cấp 5, tầm nhìn xa hạn chế do trời nhiều mây và có dông. 

Ngoài việc khắc phục khó khăn của thời tiết, các tàu kiểm ngư của Việt Nam duy trì hoạt động đấu tranh với cường độ cao, phản đối hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. 

Ngoài ra, tàu kiểm ngư Việt Nam luôn thường xuyên có mặt ở khu vực tàu cá của Việt Nam hoạt động để hỗ trợ và bảo vệ tàu cá của ngư dân trước sự ngăn cản quyết liệt của tàu hải cảnh, tàu cá của Trung Quốc.

Tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc duy trì lực lượng 104-107 tàu gồm: 37-39 tàu hải cảnh, 29-31 tàu vận tải và tàu kéo, 31 tàu cá và 6 tàu quân sự. Lúc 6 giờ 50 phút – 7 giờ 50 phút, tàu Việt Nam phát hiện một máy bay của Trung Quốc hoạt động theo hướng đông bắc - trên khu vực giàn khoan.

Trong ngày, hoạt động của tàu kiểm ngư Việt Nam chủ yếu ở vị trí cách giàn khoan từ 9-11 hải lý và tàu cá của ngư dân ta hoạt động cách giàn khoan 28-30 hải lý. 

Các tàu hải cảnh, tàu kéo luôn bám sát tàu kiểm ngư Việt Nam và chủ động ngăn cảnh từ xa. Ngoài ra, những loại tàu này luôn sử dụng tốc độ cao bám sát tàu của ta ở khoảng cách 100-400m và sẵn sàng đâm va các tàu kiểm ngư Việt Nam ở khoảng cách từ 8-10 hải lý. 

1 tàu hải cảnh và 1 tàu kéo của Trung Quốc đã dàn hàng ngang chặn hướng di chuyển của tàu kiểm ngư khi trong quá trình hỗ trợ, giúp đỡ các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động khai thác thuỷ sản ở ngư trường truyền thống.