Quan sát của lực lượng kiểm ngư cho thấy đã xuất hiện tàu cá của Trung Quốc có "quả lê" phía trước dưới vạch mớn nước và có chân vịt mũi, giúp cho tàu có trọng tải lớn có thể xoay trở nhanh. Những tàu này đi cùng các tàu cá để tăng khả năng ngăn cản, đâm va vào tàu Việt Nam. 

Trong ngày 6.6, các tàu của Trung Quốc gồm hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, vận tải và tàu cá tổ chức thành từng tốp ngăn chặn quyết liệt hơn, ở khoảng cách 9-11 hải lý và thậm chí sẵn sàng tổ chức hú còi, đâm va, phun vòi rồng. Tuy nhiên, các tàu của ta vẫn bình tĩnh vòng tránh kịp thời. Trung Quốc tiếp tục duy trì lực lượng khoảng 110-115 tàu, gồm: 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 35-40 tàu cá, đồng thời có sự hiện diện của 4 tàu chiến.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam kiên trì bám trụ đấu tranh, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 9-11 hải lý. Tinh thần các kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư vẫn rất tốt và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tàu cá ngư dân ta tiếp tục hăng hái tham gia sản xuất và bám biển tại ngư trường đánh bắt thủy sản, cách giàn khoan khoảng 25-30 hải lý.