Khoảng 35 chiếc tàu cá của TQ luôn được sự hỗ trợ của tàu hải cảnh luôn vây ép, ngăn cản tàu cá của ngư dân ta khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống, cách giàn khoan từ 38 – 40 hải lý. Mặc dù vậy, tàu cá của ngư dân ta kiên cường bám trụ. 

Bên cạnh hành vi hung hăng của mình, các tàu TQ còn thực hiện nhiều thủ đoạn như dàn trận, vây ép, chặn đầu, khóa đuôi và giăng bẫy lùi tàu về mũi tàu kiểm ngư để tạo hình ảnh tàu Việt Nam đâm va vào đuôi, mạn tàu TQ. Mục đích của họ là quay phim, chụp ảnh. 

Các tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan trong phạm vi cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7 – 8 hải lý và 9 – 10 hải lý. Tại vị trí này, các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải TQ tổ chức thành từng nhóm từng vòng để ngăn cản quyết liệt và sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu của Việt Nam. Các tàu chấp pháp Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tàu của ngư dân hỗ trợ kịp thời nhau để đối phó với thủ đoạn của tàu Trung Quốc.