Trong đó có 37-39 tàu hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 35-38 tàu cá và 5 tàu quân sự. 

Trong ngày, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của ta cơ động tiến vào cách giàn khoan 9-10 hải lý tiếp tục đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật. 

Các tàu Trung Quốc thường xuyên bám sát chủ động ngăn cản, ép hướng, ngăn chặn quyết liệt, áp sát các tàu ta với khoảng cách từ 50-200m. Tàu cá Việt Nam hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực tây nam giàn khoan, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 37-41 hải lý. 

Gần khu vực tàu cá của ta luôn có khoảng 35-38 tàu cá Trung Quốc - được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh số hiệu 46102 và 44608 của Trung Quốc - tiến hành dàn hàng ngang ngăn cản, chặn hướng và ép các tàu cá của ta ra xa, không cho hoạt động ở gần giàn khoan.