Tại Tờ trình dự thảo luật, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - cho biết, nâng độ tuổi công tác của các quân nhân chuyên nghiệp cao hơn so với quy định luật có thể sẽ tăng cao hơn so với quy định hiện hành (cao nhất là 50 tuổi). 

Theo đó, hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm là: Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: Nam 50 tuổi, nữ 50 tuổi; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Theo Bộ Quốc phòng, Điều 47 Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật hiện hành quy định “Quân nhân chuyên nghiệp có thể phục vụ tại ngũ từng thời hạn hoặc dài hạn cho đến 50 tuổi” đến nay không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cũng như không phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan như Bộ luật Lao động, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội.

Ngoài quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất, dự thảo Luật còn quy định, quân nhân chuyên nghiệp được tự nguyện phục vụ tại ngũ từng thời hạn là 6 năm cho đến hết hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm. Khi quân đội có nhu cầu, quân nhân chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi, sức khỏe tốt và tự nguyện thì được xem xét kéo dài tuổi tại ngũ từ 1 đến 5 năm nhưng không quá 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. 

Một điểm đáng chú ý khác của dự luật lần này là quân nhân chuyên nghiệp sẽ có cấp hàm cao nhất là cấp Thượng tá. Dự thảo Luật quy định, cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, quản lý trong QĐND. 

Theo đó, bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao cấp là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ trung cấp là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ sơ cấp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan trong QĐND Việt Nam. 

“Thực tế trong quân đội, quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng phục vụ cho chỉ huy nên cấp quân hàm phải khác, từ trước tới nay không lấy học hàm (Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư) tính vào quân hàm, còn những quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện thì đã có cơ chế được chuyển sang sĩ quan chỉ huy có số” – Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ giải thích.

Clip Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn kết luận về dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng