Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ giao Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn tại Tập đoàn Dệt May và TCty Cảng hàng không Việt Nam. 

Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng. 

Giao Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội, TPHCM. Vụ II cũng sẽ tiến hành thanh tra tại Tổng cục Hải quan và một số đơn vị trực thuộc về việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu; thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư mua sắm tài sản.