Về thành phần dự cuộc đối thoại, có ông Đỗ Văn Đương – Phó Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng C45; ông Phan Thăng Long – Cục phó cục 1 Thanh tra Chính phủ.

Đại diện Hà Nội có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Anh - Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đại diện sở ban ngành; lãnh đạo huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm và 50 người đại diện cho người dân ở xã Đồng Tâm.

Buổi đối thoại trên được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân xã đồng Tâm, nhằm sớm ổn định tình hình, an ninh xã hội tại địa phương.