Sáng nay, Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Sau đó, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. 
Sau khi, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Sau cùng, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ.
Trước đó, chiều 7.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình lên Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.
Theo đó, căn cứ trên các quy định của pháp luật, thông báo của Bộ Chính trị và căn cứ nội quy kỳ họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội Tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước để Quốc hội xem xét, bầu vào chức danh này thay cho bà Nguyễn Thị Doan vừa được miễn nhiệm.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sĩ xây dựng Đảng.
Bà Thịnh đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá X, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII. 
Cùng đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XIII để Quốc hội bầu vào vị trí Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay cho ông Trương Hòa Bình vừa được miễn nhiệm.
Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân luật, PGS.TS, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Viện trưởng VKSNDTC.
Ông Bình là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trình Quốc hội xem xét bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Nội chính trung ương làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thay cho ông Nguyễn Hòa Bình vừa được miễn nhiệm và được giới thiệu vào chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Ông Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê TPHCM, Đại học An ninh, cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Trước đó, chiều cùng ngày, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, miễn nhiệm chức danh Chánh án TAND tối cao với ông Trương Hòa Bình, miễn nhiệm chức danh Viện trưởng VKSND tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình với tỉ lệ tán thành cao.

Clip Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.