Về thông tin xung quanh quy hoạch bán đảo Sơn Trà gây chú ý dư luận thời gian qua, ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết đã dành thời gian nghiên cứu kỹ vấn đề này. Theo ông Nhưỡng, việc Thủ tướng Chính phủ ra quyểt định số 2163 cuối năm 2016 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng) định hướng đến năm 2030 là một trong những quy hoạch quan trọng, có ý nghĩa.

Theo phát biểu của một chuyên gia là chúng ta ra quy hoạch này muộn, nhưng vẫn còn đúng lúc. “Khi mà chúng ta có những bài học lớn về môi trường, thì việc quy hoạch tổng thể phát triển bán đảo Sơn Trà, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phục vụ quốc phòng an ninh ở bán đảo Sơn Trà là một vấn đề hết sức quan trọng”, ông Nhưỡng nói.

Trong quy hoạch nổi lên các vấn đề là phải đảm bảo để phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với tổng thể quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển TP. Đà Nẵng; phải đảm bảo cảnh quan môi trường, bảo tồn, thiên nhiên, môi trường hiện có; bảo đảm an ninh quốc phòng. Đặc biệt, vai trò của TP. Đà Nẵng cũng như của các cơ quan, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nêu rất rõ.

Ông Nhưỡng cho biết, trước đây, Đà Nẵng định quy hoạch khoảng 5.000 phòng lưu trú nhưng sau đó cơ quan Trung ương và Chính phủ kiên quyết hạ xuống còn khoảng 1.600 phòng. Quy hoạch này còn nêu Ban Quản lý dự án do Đà Nẵng thành lập và kiện toàn tiếp tục rà soát, xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tăng giảm vấn đề này. Như vậy quy hoạch trên cơ sở Quyết định 2163 của Thủ tướng Chính phủ là quy hoạch rất quan trọng nhằm bảo vệ Sơn Trà.

Việc xây dựng khu du lịch, khu lưu trú... trên cơ sở phạm vi, độ cao nhất định phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng trước khi có ý kiến của các ngành. Quy hoạch này rất cần thiết, vấn đề chính là ở chỗ khi triển khai các dự án phải dựa trên cơ sở nền tảng quy hoạch và không được tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật, vượt quá tầm của dự án. Đặc biệt là chống lợi ích nhóm.

Về việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp đi khảo sát thực tế, chủ trì các cuộc làm việc để lắng nghe ý kiến nhiều bên liên quan đến quy hoạch Sơn Trà, ông Nhưỡng đánh giá đây là động thái thể hiện Chính phủ đã kịp thời, nhanh chóng phản ứng trước vấn đề dư luận đặt ra.

Việc rút kinh nghiệm trong quy hoạch, nhất là đối với những vị trí có ý nghĩa nhiều mặt, nhất là môi trường và an ninh quốc phòng, ông Nhưỡng cho hay bán đảo Sơn Trà trước đây là khu vực hoang dã, Đà Nẵng chấp thuận chủ trương với số phòng lưu trú đến 5.000 phòng, vượt xa so với quy hoạch hiện các cơ quan Trung ương và Thủ tướng cho phép - 1.600 phòng. “Như thế Chính phủ đã có có tầm nhìn xa về việc bảo vệ cảnh quan môi trường. Sơn Trà là tài sản, tài nguyên của quốc gia, vì vậy việc Thủ tướng can thiệp vào vấn đề này, tôi hoàn toàn ủng hộ”, ông Nhưỡng nói.