Nghị quyết nêu rõ: “Quốc hội yêu cầu Chính phủ từ nay đến cuối năm tập trung chỉ đạo giải quyết hàng hóa tồn kho và nợ xấu”.  Đặc biệt, tập trung xử lý các mặt hàng tồn kho cao là sắt thép, ximăng, vật liệu xây dựng, căn hộ nhà chung cư.

Khối ngân hàng được nghị quyết yêu cầu “Phải chia sẻ và tham gia tháo gỡ khó khăn cùng với doanh nghiệp”. Việc tháo gỡ này được xác định bao gồm việc “tiếp cận vốn vay”;  “hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát”;  ”khuyến khích cho vay lãi suất thấp đối với các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu”...

Nghị quyết cũng nói đền việc ”Khắc phục bất cập trong quản lý, ổn định thị trường vàng, bảo đảm giá vàng trong nước liên thông với giá vàng quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của người dân”.

Một số chỉ tiêu cụ thể:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỉ lệ nhập siêu khoảng 8%. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP.

- Tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 16%. Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22 giường. Tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 84%.

- Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 75%. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 40,7%.