Theo đó, Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Đấu giá tài sản được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Luật giữ quy định tại Mục 3 Chương IV về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, đồng thời, bổ sung tại một số điều, khoản quy định chung như trong dự thảo Luật một cách chặt chẽ, minh bạch, khách quan, tránh thất thoát tài sản Nhà nước; tăng cường trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm nợ xấu của tổ chức này.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm, Luật nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản tiết lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi; nghiêm cấm người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá, từ đó có cơ sở áp dụng chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản.

Dự án Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2017. Trong khoảng thời gian từ ngày 01.01.2017 đến ngày 01.7.2017 sẽ không có văn bản pháp luật điều chỉnh việc thu phí dịch vụ đấu giá tài sản. Để tránh khoảng trống về mặt pháp lý, đảm bảo xử lý tài sản kịp thời, đặc biệt tài sản nhà nước và tài sản thi hành án, quy định tại khoản 4 Điều 80 cho phép các tổ chức đấu giá tài sản được thu phí dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện hành cho đến ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành (01.7.2017), đồng thời bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 81 về hiệu lực thi hành đối với quy định tại khoản 4 Điều 80.

Tin bài nổi bật

Clip ĐBQH trả lời báo chí bên lề Quốc hội.