Quốc hội cũng sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23.11.2012 của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam.

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về việc: Tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23.11.2012 của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; và Dự án Luật Đấu giá tài sản.