Công nhân viên chức quốc phòng ra quân chỉ hưởng 65% lương

Theo ĐB Sơn, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng thực tế là cấu thành nằm trong biên chế của QĐND Việt Nam, có vị trí quan trọng trong xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Bộ phận này đang ngày đêm trực tiếp và gián tiếp thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Theo ĐB Sơn, hiện chế độ chính sách, quyền lợi với đội ngũ này còn nhiều bất cập, có thể nói khá thiệt thòi. Ngay trong một đơn vị cùng vị trí công tác và điều kiện làm việc như nhau, nhiệm vụ và chất lượng thực ra không khác nhau mấy nhưng chế độ chính sách giữa các đối tượng rất khác nhau. Chế độ về lương, thời gian công tác đến nghỉ hưu hưởng lương hưu không cao. “Nhiều khi trong dân sự ta cứ hiểu anh nào trong quân đội về hưu thì lương cao cả. Không phải như vậy, chỉ những sĩ quan có số, thời gian công tác dài, lương còn khá một chút, chứ công nhân viên chức quốc phòng ra quân có khi chỉ hưởng 65%, thậm chí còn thấp hơn vì nghỉ sớm phải trừ đóng bảo hiểm” - ĐB Sơn nói.

Băn khoăn của công nhân chuyên nghiệp...

Còn ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đề nghị, điều chỉnh lại cơ chế chính sách cho quân nhân chuyên nghiệp để phù hợp với tính chất đặc thù, ở vị trí có vai trò quan trọng, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lĩnh vực kỹ thuật cao phải được ưu tiên, còn lĩnh vực bình thường gần như viên chức, công chức thì cũng cần xem xét có cơ chế chính sách phù hợp, không nên cào bằng tất cả đều giống nhau. Ông Phương đề nghị, cần xem xét (Điều 39, Điều 40) về trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với quân nhân chuyên nghiệp. Được chính quyền địa phương hợp pháp đăng ký thường trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống thì có thể làm được. Nhưng trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách về nhà ở xã hội - điều này vô cùng khó. Điều 46, trách nhiệm chính quyền địa phương là ưu tiên tiếp nhận, đào tạo nghề, bố trí làm việc đối với quân nhân. bố trí việc làm đối với quân nhân hoặc có chính sách ưu tiên 
bổ nhiệm...

“Luật cần cân nhắc đảm bảo xứng đáng chính sách cho quân nhân quốc phòng” - ông Phương nói. 

Cần sự đồng thuận cao của cử tri

Ngày 12.11, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trưng cầu ý dân. Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị quy định 4 vấn đề mang tính nguyên tắc mà QH có thể xem xét, quyết định trưng cầu ý dân gồm: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia; Vấn đề đặc biệt quan trọng về KT-XH ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh; Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) thì cho rằng, mục đích của một cuộc trưng cầu dân ý phải tìm được sự đồng thuận cao của đa số cử tri, số cử tri phải là đa số, phương án lựa chọn phải là sự lựa chọn của đa số. PHI LONG