Liên quan đến vị trí, vai trò và việc phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) trong Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), có ý kiến đề nghị xác định là cơ quan tiến hành tố tụng. Ý kiến khác đề nghị xác là cơ quan kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính.

Để bảo đảm thận trọng, có cơ sở chắc chắn cho việc tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Đoàn Thư ký kỳ họp xin ý kiến của các vị ĐBQH bằng phiếu. Kết quả có 239 vị ĐBQH (57,3%) tán thành với loại ý kiến thứ nhất; có 178 vị ĐBQH tán thành với loại ý kiến thứ hai (42,7%). “Vì vậy, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý theo đa số ý kiến của các vị ĐBQH và thể hiện Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng hành chính”, Chủ nhiệm Hiện cho biết.

Về phân định thẩm quyền, một số ý kiến đề nghị giao cho TAND cấp tỉnh giải quyết sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Một số ý kiến đề nghị giao cho TAND cấp huyện giải quyết sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện

Đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, UBTVQH đã chỉ đạo Đoàn Thư ký kỳ họp xin ý kiến của các vị ĐBQH bằng phiếu. Kết quả có 279 vị ĐBQH (67,7%) tán thành với loại ý kiến thứ nhất; có 126 vị ĐBQH tán thành với loại ý kiến thứ 2 (30,6%). Theo đó, dự thảo được chỉnh lý theo phương án 1 “TAND cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện”.

Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành luật tố tụng hành chính nêu rõ, kể từ ngày Luật tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực (ngày 1.7.2016), đối với những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện đã được TAND cấp huyện thụ lý giải quyết trước ngày 1.7.2016 thì TA đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho TAND cấp tỉnh giải quyết.

Clip Buổi làm việc sáng 25.11 của Quốc hội khóa XIII.