Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội với số 408 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 82,59%.
Gồm những ông bà sau:
1.Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội. 
2.Ông K’sor Phước – Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.
3.Ông Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
4.Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách
5.Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh
6.Ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
7.Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
8.Bà Nguyễn Thị Nương - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn với 409 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 82,79%.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Clip Tân Chủ tịch nước tuyên thệ.