Tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội (QH) ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời và giải quyết hơn 2.100 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến QH tại kỳ họp thứ 8. Các giải pháp mà 4 bộ trưởng đưa ra trong trả lời chất vấn cũng được QH ghi nhận, đánh giá tại kì họp này.

Bốn Bộ trưởng được chọn trả lời chất vấn lần này, theo QH là có nhiều quan hệ chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực thuộc các bộ: NNPTNT, Công thương, KHCN và GDĐT. Cụ thể, đối với Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát, QH yêu cầu có biện pháp quyết liệt thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Rà soát và bổ sung các chính sách có liên quan để thực hiện tốt hơn việc liên kết giữa nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và ngân hàng.

Vấn đề liên kết “4 nhà” (nhà nước – nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học) được cộng thêm vai trò của ngân hàng (là người đáp ứng vốn cho quá trình sản xuất) trong mối quan hệ này đã được UB Thường vụ QH giải trình thêm với nhận định, đây là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa, giúp cho người nông dân có điều kiện ổn định sản xuất, nâng cao đời sống.
QH nhấn mạnh nội dung khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến. Xây dựng vùng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông, lâm, thủy sản.
Đối với Bộ trưởng Cao Đức Phát, QH đặt ra mục tiêu “cứng” là đến hết năm 2016, cơ bản hoàn thành việc trồng bù diện tích rừng bị mất khi thực hiện các dự án thủy điện. Sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân ở vùng thường xuyên xảy ra hạn hán; nhất là các giải pháp về khoa học, công nghệ.
Đối với Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Nghị quyết của QH đề ra yêu cầu tổ chức hệ thống phân phối, thương mại trong nước một cách khoa học, hiệu quả, đảm bảo thông suốt từ sản xuất, gia công, chế biến, đến lưu thông, tiêu dùng; có biện pháp tích cực, cụ thể đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo chuyển biến rõ nét trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước, thích ứng với yêu cầu phát triển và hội nhập sâu rộng vào thị trường khu vực và thế giới.
QH cũng đặt mục tiêu cho Bộ trưởng Công thương đến 2016 có thị trường thí điểm bán buôn điện cạnh tranh, trước năm 2021 có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Tăng cường quản lý, bảo đảm quy trình vận hành, an toàn hồ, đập. Bộ công thương cần hoàn thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh vào năm 2023.
Với Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân, QH lưu ý xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích áp dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ trong nước, để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm; kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà khoa học, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và người dân trong việc nghiên cứu sáng chế, ứng dụng, sáng kiến cải tiến khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận được QH đặc biệt lưu ý đến đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo đúng mục tiêu, yêu cầu; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt, tổng kết, đánh giá kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 để tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới kỳ thi, bảo đảm tổ chức kỳ thi ổn định trong những năm tiếp theo, giảm áp lực cho học sinh, giảm chi phí cho xã hội.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - một trong bố bộ trưởng được QH chọn chất vấn tại kì họp này