Nhiều quy định pháp luật không thực tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ khóa XIII là Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội thừa nhận hoạt động lập pháp còn hạn chế: Việc chuẩn bị một số dự án luật chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng trình Quốc hội; không ít quy định của luật còn nặng về nguyên tắc chung, thiếu tính ổn định...

Quốc hội cũng nhận rõ phần trách nhiệm trước những tồn tại, yếu kém của đất nước. Đó là chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng; tái cơ cấu kinh tế chậm; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là những vấn đề bức xúc; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu... Hoạt động giám sát của Quốc hội còn không ít hạn chế, bất cập...

Chủ tịch Nước nhận trách nhiệm về cán bộ tư pháp tiêu cực

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cho biết: Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Nước đã bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, bổ nhiệm các chức danh tư pháp, ký quyết định thăng quân hàm cho các sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam; ký lệnh công bố các luật, pháp lệnh và nghị quyết; ký quyết định với 198 điều ước quốc tế, trình Quốc hội quyết định phê chuẩn, gia nhập 6 điều ước quốc tế...

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trình bày báo cáo nhiệm kỳ tại Quốc hội ngày 22.3. Ảnh: Kỳ Anh 

Chủ tịch Nước đã xem xét, giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật với một số vụ án có dấu hiệu oan sai được dư luận xã hội quan tâm, khẩn trương minh oan, đền bù khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng; kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác cải cách tư pháp tại địa phương,
cơ sở.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thừa nhận, là Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch Nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực. Trước một số vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng và bức xúc, Chủ tịch Nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch Nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp.

Thủ tướng: Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững; chủ động chỉ đạo chuẩn bị các đề án và đã báo cáo đề nghị đấu tranh pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế; chỉ đạo đẩy mạnh chủ động hội nhập quốc tế…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận năng lực dự báo của Chính phủ còn hạn chế; một số cơ chế, chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, tính khả thi chưa cao và phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa thật kịp thời. Sự phối hợp chính sách và chỉ đạo điều hành trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế chưa thật đồng bộ, có mặt hiệu quả chưa cao. Việc bảo đảm cân đối thu-chi ngân sách nhà nước có mặt còn hạn chế, chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, vẫn còn nhiều lãng phí. Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, quản lý sử dụng vốn vay ở một số dự án còn kém hiệu quả, khắc phục còn chậm…

Tham nhũng ngày càng hiện hữu

Trong báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho rằng, cần phân tích rõ hơn những yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan; cần làm rõ nguyên nhân kết quả cải cách hành chính chưa cao, nhiều lĩnh vực vẫn còn tình trạng “xin-cho”, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân chậm được khắc phục; năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới…; tham nhũng không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, không những chỉ là nguy cơ tiềm ẩn, mà ngày càng hiện hữu...M.H