Những năm kháng chiến chống Mỹ, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và dân quân các xã vùng đông Vĩnh Linh đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ Cồn Cỏ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Cồn Cỏ không ngừng lớn mạnh... Bên cạnh nhiệm vụ phát triển KT-XH, tiến trình xây dựng khu vực phòng thủ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo luôn được quan tâm. Huyện đảo Cồn Cỏ đã được Nhà nước chọn là một trong 5 đảo xây dựng “đảo Thanh niên” giai đoạn 2013 - 2020.