Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã nghe lãnh đạo UBND Thành phố báo cáo về phương án sắp xếp báo chí theo tinh thần của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ TT&TT trong việc triển khai thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND Thành phố trong việc triển khai xây dựng phương án sắp xếp báo chí theo tinh thần của Đề án.

Đồng thời, Thứ trưởng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã trao đổi, gợi mở một số vấn đề mà Thành phố cần tập trung tháo gỡ, sắp xếp cho phù hợp theo quy hoạch, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực, góp phần thúc đẩy báo chí Thành phố phát triển ổn định.

Về phương án sắp xếp cụ thể đối với các loại hình báo chí, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TPHCM phân loại, phân định, xác định rõ thời gian, mức độ thực hiện, cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý tính đặc thù của một số cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng; có lộ trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ, chắc chắn theo tinh thần việc dễ làm trước, việc khó làm sau.

Ngoài ra, chú trọng công tác tư tưởng, giải pháp tài chính, giải pháp với những người làm báo không còn chỗ làm việc khi giảm dần các cơ quan báo chí, bảo đảm không gây ra xáo trộn lớn, phức tạp; quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí phát triển ổn định, bền vững.

Trước đó, Bộ TT&TT đã làm việc với cơ quan chủ quản báo chí của các địa phương là Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long về Quy hoạch báo chí. Bộ TT&TT sẽ báo cáo Thủ tướng việc triển khai Đề án này trước ngày 30/10.

Theo Chinhphu.vn