Theo Cục Kiểm ngư – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong ngày 3.6, TQ sử dụng 2 máy bay (trong đó có 1 máy bay cánh bằng và 1 máy bay quân sự KG 2000) hoạt động trinh sát trên khu vực giàn khoan. Những ngày qua, giàn khoan Hải Dương 981 ở trạng thái ổn định tại tọa độ 15 độ 33’36”N; 111 độ 34’11”E.

Các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao trong phạm vị cách giàn khoan 7 – 8 hải lý. Cũng tại tọa độ này, các tàu TQ tổ chức thành từng nhóm 35 – 45 tàu ngăn cản quyết liệt các tàu kiểm ngư. 

Cục Kiểm ngư cho biết: Hoạt động tàu cá Việt Nam duy trì đánh bắt thủy sản và đấu tranh đòi ngư trường, phản đối TQ hạ đặt giàn khoan trái phép trong khu vực phía tây nam, cách giàn khoan khoảng 18-20 hải lý. Trong quá trình hoạt động, tàu cá VN thường xuyên gặp phải sự ngăn cản, uy hiếp của từ 35-40 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngư dân vẫn quyết tâm bám biển đấu tranh đòi ngư trường.