Đại hội dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, bày tỏ lòng biết ơn và công lao đóng góp xây dựng, phát triển TP.Đà Nẵng được như ngày hôm nay.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước cho rằng, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang nỗ lực phấn đấu với mục tiêu xây dựng thành một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Tuy vậy, vẫn tồn tại nhiều yếu kém trong phát triển kinh tế, văn hóa, bất ổn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chưa thực sự xứng tầm là địa phương đầu tàu, là động lực phát triển cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Điều này, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - trong phát biểu chỉ đạo đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và phát triển, đưa thành phố trở thành một đô thị có tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Nhưng Chủ tịch Nước cũng cho rằng phát triển kinh tế của Đà Nẵng vẫn chưa bền vững, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; mô hình tăng trưởng chưa có gì thay đổi, công nghệ chậm đổi mới; sản phẩm dịch vụ chưa phong phú. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Lợi thế biển chưa được phát huy; vai trò động lực liên kết khu vực và lan tỏa của Đà Nẵng chưa rõ rệt. Việc nâng cao đời sống văn hóa, y tế, GDĐT chưa đạt kết quả như mong đợi…

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng cần đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, phát huy tốt vai trò trung tâm tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục của khu vực. Phát triển nhanh du lịch, coi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; phát triển toàn diện nông-lâm-ngư nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, cần đầu tư nâng cấp cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đề nghị Đà Nẵng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị; coi trọng công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, sánh ngang với các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á.