Thưa ông, việc nhượng quyền đường bộ, thu phí của các trạm BOT thời gian qua gây nhiều bức xúc trong dư luận, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Đương nhiên những gì hạn chế, bất cập thì chúng ta phải chấn chỉnh. Điều quan trọng nhất là sau khi nhượng quyền khai thác là không để chủ khai thác nâng phí vô tội vạ trên những con đường mà dân, doanh nghiệp bắt buộc phải đi. Chúng ta phải đảm bảo lợi ích của người dân, không để họ phải chịu “phí quá cao”. Ngoài ra, có những đoạn đường cũng phải kiểm soát lại, có những trạm thu phí phải kiểm tra lại tính hợp lý của các trạm đó, khi người dân bức xúc.
Chắc chắn trong thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội tới đây các đại biểu sẽ nêu ý kiến. Các bộ ngành có liên quan cũng phải làm rõ những vấn đề bức xúc của người dân. Các đại biểu cũng có thể chất vấn để làm rõ tính phù hợp trong việc nhượng quyền hạ tầng giao thông, bảo đảm lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ có vấn đề tram thu phí BOT, vừa qua vấn đề nhượng quyền khai thác sân bay, bến cảng cũng có nhiều ý kiến khác nhau, vậy ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Thực ra, một số trường hợp từ ngữ dùng chưa chính xác như là “bán” sân bay, “bán” bến cảng nên đã gây hiểu lầm, lo ngại. Từ chính xác ở đây là nhượng quyền khai thác. Và không phải chúng ta “bán” hết cả sân bay hay bến cảng. Trong nhượng quyền, phải phân loại tài sản, có chọn lọc chứ không phải cái nào cũng cho nước ngoài khai thác. Tuy nhiên, vì việc chuyển nhượng sân bay là vấn đề mới và nhạy cảm nên cần phải cẩn trọng.

Trong báo cáo Thẩm tra trình ra Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế cũng đề cập lo ngại việc chuyển nhượng hạ tầng sân bay, cảng biển, có thể làm tăng gánh nặng người dân và doanh nghiệp?

Quan điểm của Uỷ ban kinh tế là cân bằng các lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và đặc biệt là lợi ích của người dân. Nên trong quá trình đó, xuất phát từ thực tế là phản ánh của một số Hiệp hội cũng như một số doanh nghiệp, người dân… thì thấy rằng tất cả chi phí vận tải hiện nay người dân phải gánh chịu, nên Uỷ ban kinh tế phải lưu ý.

Đồng thời phải có giải pháp để kiểm soát không tạo ra độc quyền, tạo ra gánh nặng cho người dân. Ví như một con đường do Nhà nước đầu tư, bây giờ Nhà nước cần chuyển nhượng quyền khai thác để lấy vốn đầu tư vào con đường khác. Đó là chủ trương rất đúng, giải pháp hay. Nhưng khi chuyển cho tư nhân, thì phải lưu ý kiểm soát mức phí cho hợp lý.

Xin cảm ơn ông!Clip Phiên làm việc chiều 23.5 của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trả lời báo chí (Ảnh: XH)