3 người được trình để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Ông Trương Hòa Bình, nguyên Chánh án TANDTC, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
2. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
3. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
Ba ứng cử viên trên được xem xét bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Văn Ninh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm và ông Hoàng Trung Hải vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, hiện giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Ông Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957. Quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Tóm tắt quá trình công tác.
9/1979 - 1985: học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
1985 - 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.
1991 - 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
10/1992 - 5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
6/1993 - 2/1999: Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
3/1999 - 6/2001: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
7/2001 - 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.
4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
01/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII tháng 8/2011 được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.
12/2012 đến nay: được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
5/2013: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị. 

Clip Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ.