Ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. 
Cụ thể:
1. Ông Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, nơi sinh Long An, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TAND Tối cao giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 89,47%
2. Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, nơi sinh Nghệ An,  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 89,47%.
3. Ông Trịnh Đình Dũng, năm sinh 1956, nơi sinh Vĩnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 404 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 81,78%.
Ba Phó Thủ tướng được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ; Ông Vũ Văn Ninh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm và ông Hoàng Trung Hải, vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, hiện nhận trọng trách Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
18 người được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ. Cụ thể:
4. Ông Ngô Xuân Lịch – sinh năm 1954, nơi sinh Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thay ông Phùng Quang Thanh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 462 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 93,52%.
5. Ông Tô Lâm – sinh năm 1957, nơi sinh Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an (thay ông Trần Đại Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 459 ĐBQH tán thành, đạt 92,91%.
6. Ông Lê Vĩnh Tân – sinh năm 1958, nơi sinh Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thay ông Nguyễn Thái Bình vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 385 ĐBQH tán thành, đạt 77,94%.
7. Ông Lê Thành Long – sinh năm 1963, nơi sinh Thanh Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp (thay ông Hà Hùng Cường vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 385 ĐBQH tán thành, đạt 77,94%.
8. Ông Nguyễn Chí Dũng – sinh năm 1960, nơi sinh Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư (thay ông Bùi Quang Vinh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 419 ĐBQH tán thành, đạt 84,82%.
9. Ông Trần Tuấn Anh – sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương (thay ông Vũ Huy Hoàng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 422 ĐBQH tán thành, đạt 85,43%..
10. Ông Phạm Hồng Hà – sinh năm 1958, quê quán Nam Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng (thay ông Trịnh Đình Dũng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 434 ĐBQH tán thành, đạt 87,75%.
11. Ông Trần Hồng Hà – năm sinh 1963, quê quán Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (thay ông Nguyễn Minh Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 420 ĐBQH tán thành, đạt 85,02%.
12. Ông Trương Minh Tuấn – sinh năm 1960, quê quán Quảng Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (thay ông Nguyễn Bắc Son vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 424 ĐBQH tán thành, đạt 85,83%.
13. Ông Nguyễn Ngọc Thiện – sinh năm 1959, quê Thừa Thiên – Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch (thay ông Hoàng Tuấn Anh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 433 ĐBQH tán thành, đạt 87,65%.
14. Ông Chu Ngọc Anh – sinh năm 1965, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ (thay ông Nguyễn Quân vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 435 ĐBQH tán thành, đạt 88,06%.
15. Ông Phùng Xuân Nhạ - sinh năm 1963, quê quán Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo (thay ông Phạm Vũ Luận vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 386 ĐBQH tán thành, đạt 78,14%.
16. Ông Đỗ Văn Chiến – sinh năm 1962, quê quán Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (thay ông Giàng Seo Phử vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 463 ĐBQH tán thành, đạt 93,72%.
17. Ông Trương Quang Nghĩa – sinh năm 1958, quê quán Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT (thay ông Đinh La Thăng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 416 ĐBQH tán thành, đạt 84,21%.
18. Ông Đào Ngọc Dung – sinh năm 1962, quê quán Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH (thay cho bà Phạm Thị Hải Chuyền vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 300 ĐBQH tán thành, đạt 60,73%.
19. Ông Mai Tiến Dũng – sinh năm 1959, quê quán Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (thay ông Nguyễn Văn Nên vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 389 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 78,74% .
20. Ông Phan Văn Sáu – sinh năm 1959, quê quán Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ (thay ông Huỳnh Phong Tranh), với 358 ĐBQH tán thành, đạt 72,47%.

21. Ông Lê Minh Hưng – sinh năm 1970, quê quán Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thay ông Nguyễn Văn Bình), với 403 ĐBQH tán thành, đạt 81,58%.

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ với tỉ lệ tán thành cao.

Clip Chánh án TANDTC tuyên thệ.