Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn các chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Cụ thể: 
Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia: 
1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ
2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước
Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia: 
1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội 
2. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội.
3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
4. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương
5. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
6. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
7. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác đại biểu
8. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
9. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
11. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam
12. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương
13. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình tờ Trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.
Căn cứ điều 88, 89 Hiến pháp nước, căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị  Quốc hội xem xét phê chuẩn Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia đối với:
1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên
3. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên
4. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn của Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia và đề nghị của Chủ tịch nước về những nội dung trên. 

Clip Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.