Tại cuộc họp này, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho rằng bài viết nói trên không phù hợp với văn hóa nghị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, việc dùng blog để công kích (mang tính cá nhân) các đại biểu khác là không nên.

Ông Hoàng Hữu Phước đã giải thích những  lý do xuất phát từ đâu mà mình có bài viết với nội dung như vậy. Ông Phước thừa nhận cách thức tranh luận trong bài viết này không phù hợp.

Ông Phước cũng xác nhận đã gỡ bỏ bài viết khỏi trang web của mình vào ngày 17.2 và sẽ phản hồi về vấn đề này, công khai trên báo chí cùng việc gửi lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc.

Ông Hoàng Hữu Phước (sinh năm 1957) được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, 3, 4. Ông đã trúng cử trong kỳ bầu cử này.

Một trong hai cam kết thực hiện chương trình hành động sau khi trúng cử của ông Phước là “luôn giữ gìn danh dự quốc gia, danh dự Quốc hội và tư cách người đại biểu Quốc hội; trau dồi tu dưỡng để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 3, Chương I Luật Bầu cử Quốc hội; tận tụy phục vụ cử tri và nhân dân”.