Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - chủ trì hội nghị.

Theo quyết định này, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng - thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để nhận nhiệm vụ Phó ban Kinh tế Trung ương.

Trước đó, sáng 10.5, các quyết định về công tác cán bộ cũng được công bố tại TP.HCM. Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hiện, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - đang làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngoài ông Đinh La Thăng, Ban Kinh tế Trung ương còn 7 phó trưởng ban khác.