Trong ngày 7.6, Trung Quốc duy trì lực lượng với khoảng 120 tàu gồm: 37-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu kéo và tàu vận tải, 40-45 tàu cá và 4 tàu quân sự. Ngoài ra, lực lượng kiểm ngư phát hiện máy bay Y-8 hoạt động trinh sát nhiều vòng khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở độ cao 250-300m. 

Tàu cá Trung Quốc khoảng 40-45 chiếc với sự hỗ trợ của tàu hải cảnh có hoạt động ngăn cản, đẩy ép tàu cá Việt Nam khi đang khai thác thủy sản ở ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các tàu cá Việt Nam vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản.

Theo Cục Kiểm ngư quan sát, hôm nay xuất hiện 4 tàu quân sự trong khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981. Trong đó, có 2 tàu quét mìn ở phía nam, cách giàn khoan khoảng 19-21 hải lý; 2 tàu hộ vệ tên lửa ở phía đông-đông nam, cách giàn khoan khoảng 20-25 hải lý.

Các tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp tục bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Hoạt động của lực lượng kiểm ngư cách giàn khoan ở khoảng cách từ 9-11 hải lý. Tàu cá Việt Nam hoạt động chủ yếu ở khoảng cách 35-40 hải lý, tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh phản đối hoạt động ngang ngược của tàu cá, tàu hải cảnh Trung Quốc. 

Trong quá trình hoạt động, tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc đã có những hành động manh động, nguy hiểm đối với tàu cá Việt Nam.