Đúng là quá bất an. Nhưng tại sao?

ĐBQH - tiến sĩ kinh tế Trần Du Lịch có lần nhìn nhận: Trong 3 quyền hạn và nhiệm vụ chính của Quốc hội: Quyền lập pháp, quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và quyền giám sát tối cao, thì vấn đề quan trọng nhất trong các vấn đề quan trọng là quyết định ngân sách. Nói nôm na là Quốc hội là nơi thực sự quyết định việc “kiếm tiền” và “tiêu tiền”.

Nhớ có lần chính ông Trần Du Lịch phàn nàn mình là người bấm nút thông qua ngân sách quyết toán hơn chục lần nhưng lần nào cũng giống lần nào. Và ông đặt câu hỏi: Tiền thu cũng thu rồi, chi cũng chi rồi, còn thảo luận cái gì!

Năm ấy, có một chi tiết là dù thắt chặt chi tiêu công nhưng vẫn có tới 1.700 chiếc xe được mua mới khiến ĐBQH Võ Thị Dung đặt vấn đề: Quốc hội có xem xét quyết toán các khoản vi phạm không?

Gần như khoá họp nào vấn đề chi thường xuyên cũng được nói tới. Gần như năm nào nợ công cũng được đặt ra trước nghị trường và rồi thì nợ công không những không giảm mà còn có nguy cơ đụng trần.

Thưa ĐBQH Đặng Thuần Phong! Đúng là người dân rất bất an trước những món nợ. Rất bất an vì dù đóng không thiếu một đồng thuế nào nhưng sự hưởng lợi từ tăng trưởng hoàn toàn không tương xứng. Dân chỉ biết trông vào các vị ĐBQH để chấm dứt câu chuyện “làm được một đồng tiêu ba đồng”!