Máy bay đưa Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao đã hạ cánh tại sân bay quân sự Andrews, Washington DC, Hoa Kỳ. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 6-10/7/2015 
Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ra sân bay đón chào Tổng Bí thư và đoàn đại biểu. 
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ. 
 Đại diện Cộng đồng người Việt ở Washington DC ra đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại diện Cộng đồng người Việt ở Washington DC ra đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng