Trong ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng, tại phiên khai mạc, HĐND TP đã nghe lãnh đạo UBND TP.Hà Nội báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…

Ngoài ra, Chánh án TAND TP.Hà Nội sẽ báo cáo công tác xét xử, Viện trưởng VKSND sẽ báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Buổi chiều cùng ngày, đại biểu HĐND sẽ thảo luận tại hội trường và quyết nghị về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 của TP.Hà Nội. Đồng thời, UBND TP trình, HĐND TP thảo luận và nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND TP trình, HDND TP thảo luận và quyết nghị về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND TP khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Trong 3 ngày làm việc (từ ngày 6-8.7), HĐND TP sẽ nghe báo cáo, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2015.

Dự kiến, HĐND TP sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP và thông qua 5 nghị quyết, trong đó có nghị quyết thường kỳ về kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2015 và 4 nghị quyết chuyên đề về: Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố; Về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020; Về Đề án thành lập Sở Du lịch Hà Nội, kiện toàn Sở VH&TT…

HĐND TP cũng dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn với các vấn đề dân sinh được cử tri đặc biệt quan tâm.

Theo Thường trực HĐND TP, để Kỳ họp đạt chất lượng, các báo cáo, tờ trình, UBND TP đã có kế hoạch chuẩn bị và triển khai từ rất sớm. Thường trực và các Ban HĐND TP đã phối hợp rất chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị nội dung. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND TP cũng được thực hiện một cách thận trọng và đúng quy định pháp luật. Đến nay, tất cả các nội dung đều cơ bản được hoàn thiện và nhận được sự đồng thuận cao của các cơ quan để trình ra HĐND TP thảo luận và quyết định.

* Clip: Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu trước HĐND: