Trả lời báo chí về việc một số cơ quan báo chí quy định nội bộ về phát ngôn của nhà báo trên mạng xã hội, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thực tế có một số nhà báo khi viết bài thì quan điểm thế này, nhưng khi lên mạng xã hội lại đưa ra quan điểm khác, thậm chí trái ngược. 

“Một người có hai loại ý kiến về một vấn đề nào đấy là không ổn! Về mặt lương tâm không thể hai mặt, không thể hai con người được. Nhà báo viết, chiến đấu, bảo vệ một cái gì đó phải chính trực, không thể lúc thế này, lúc thế kia được” - ông Lợi nhấn mạnh. 
Ông Lợi cũng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí quy định về việc nhà báo tham gia mạng xã hội thì phải phù hợp với luật, kể cả quy định mang tính nội bộ, không được vi phạm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của công dân. 
Luật Báo chí 2016 đã tạo nền tảng cơ sở pháp lý rất quan trọng. Ông Lợi nhấn mạnh, đây là luật của chính chúng ta, là “lẽ sống” của người làm báo nên phải nắm để tránh những sai sót trong quá trình tác nghiệp, đòi hỏi phải học tập, quán triệt để nắm vững điều luật. 
Còn, đạo đức Người làm báo Việt Nam là vấn đề cốt lõi, sống còn của người làm báo. Sau 11 năm thực hiện, nhiều nội dung Quy định đạo đức nghề ghiệp Người làm báo Việt Nam không còn phù hợp với hoạt động báo cáo và Luật Báo chí 2016 nói riêng, luật pháp hiện hành nói chung, vì vậy cần có sự điều chỉnh, bổ sung. 
Ông Hồ Quang Lợi lưu ý, những người làm báo phải giữ được đạo đức nghề nghiệp. Bảo đảm thông tin cho nhân dân là cần thiết nhưng cần phải hướng tới những giá trị nhân văn. Những ai vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì không được cấp Thẻ Nhà báo và đã cấp Thẻ nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì sẽ bị tước Thẻ. 
Việc học tập, quán triệt Luật báo chí 2016 và góp ý kiến xây dựng quy định đạo đức người làm báo Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật Báo chí 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam. 
Đợt sinh hoạt này gồm 2 nội dung quan trọng là: Tổ chức cho người làm báo, hội viên học tập, quán triệt sâu sắc Luật Báo chí 2016, những điểm mới, điểm nhấn so với Luật Báo chí 1999; phát động các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân góp ý kiến tham gia sửa đổi, xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016 và luật pháp hiện hành. 

Thời gian tổ chức triển khai quán triệt Luật Báo chí 2016 và lấy ý kiến tham gia sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam diễn ra trong 5 tháng, bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 9.2016.

Clip Ông Hồ Quang Lợi phát biểu tại buổi họp báo.