Theo ông Vinh, kỳ này bầu Thủ tướng và một số thành viên của Chính phủ, ông Vinh rất tin tưởng và  hi vọng những đồng chí được giao trọng trách trong Chính phủ, đặc biệt là chức danh Thủ tướng. “Tôi cũng rất tin tưởng sau Đại hội 12 của Đảng, Đảng đã cử những người có kinh nghiệm, có tài có đức và có đủ điều kiện để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Tôi rất kỳ vọng vào tân Thủ tướng, nhưng phải làm sao tiếp tục phát huy được những kết quả của nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, phải khắc phục ngay những tồn tại mà báo cáo của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã nêu là có 8 nhóm còn tồn tại” – ông Vinh nói.
Ông Vinh cũng lưu ý, Chính phủ nhiệm kỳ mới trước tiên cần xem xét lại nợ công. Thứ hai là thu chi ngân sách, nếu thu không đủ chi mà cứ đi vay thì rất là nguy hiểm. Thứ ba là xem lại một số chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Phải vì quyền lợi của người dân, đảm bảo đời sống nhân dân ngày được nâng cao.
Ông Vinh cũng kỳ vọng vào Thủ tướng mới sẽ cương quyết xử lý những vụ tham nhũng, đặc biệt là cải cách hành chính công trong Chính phủ. “Hiện nay nhân dân phản ánh là cải tiến một cửa rồi nhưng vẫn còn nhiều ngách. Làm sao giảm bộ máy đỡ cồng kềnh, cán bộ công chức có đồng lương đủ sống để đỡ phiền nhiễu dân. Bây giờ ông nào cũng kêu lương thấp nhưng trên thực tế tại sao một số giàu như thế?, lấy ở đâu ra?. Lương chỉ có thế mà sao nhà lầu, xe con, con cái du học nước nọ nước kia lấy ở đâu?, và người dân đang đặt ra câu hỏi như vậy. Chúng tôi muốn cán bộ công chức phải hợp lý về số lượng nhưng làm sao để công chức yên tâm công tác, có đồng lương xứng đáng, tránh tiêu cực phía sau.
Nói về giải pháp làm sao để khắc phục 8 điều tồn tại hiện nay và, Chính phủ mới cần làm gì ngay, ông Vinh nhấn mạnh: Đầu tiên là do con người, tất cả xuất phát từ con người. Cho nên phải củng cố ngay bộ máy của các bộ ngành và phải tuyển chọn đúng người, đúng việc. Như vậy sẽ giải quyết được cơ  bản, chứ chính sách có ra, mà con người không thực hiện, chế tài không có để xử lý thì không làm được.

Đề cập đến việc chưa có Bộ trưởng nào chịu chế tài với những trách nhiệm chưa hoàn thành, ông Vinh đề nghị, phải rà soát, ban hành lại các văn bản về trách nhiệm của người đứng đầu. Bây giờ có các hình thức cứ biểu quyết tập thể, nếu sai thì cứ trách nhiệm tập thể cho nên nếu tập thể biểu quyết sai cũng phải xử lý cả tập thể đó. Sau đó mới lọc ra ông nào chịu trách nhiệm và mức độ đến đâu. “Đây là điều chúng ta phải làm, phải sửa lại các quy định của luật pháp. Chứ các nước, khi về hưu rồi nếu phát hiện có vi phạm vẫn bị đưa ra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là vấn đề mà chúng ta phải làm nghiêm thì mới thực hiện được. Chứ nếu chúng ta nói nhiều quá mà không làm được thì làm mất niềm tin đối với nhân dân và không có tính răn đe”-ông Vinh nhấn mạnh.

Clip Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nghị quyết sáng 5.4.