Phải loại những đảng viên thoái hóa biến chất

Ông Đỗ Văn Ân cho biết: Tôi kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020 của Đảng là phấn đấu để đời sống của người dân miền núi xóa được đói, giảm được nghèo, những người lao động nói chung cả nước, đặc biệt là công nhân sẽ có cuộc sống tươm tất hơn, có nhà trẻ cho con em công nhân học tập. Bên cạnh đó, nông sản của nông dân sản xuất ra có nơi tiêu thụ không còn cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa” nữa. Còn cán bộ, đảng viên không phải là thầy, là quan của dân.

Thưa ông, trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng cũng đã chỉ ra có một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa biến chất, vậy tại Đại hội lần thứ XII của Đảng tới đây ông có kỳ vọng gì để đội ngũ đảng viên trong sạch?

- Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Tại nhiệm kỳ này nhân dân kỳ vọng, Đảng phải có những quyết sách cụ thể để làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, mỗi cán bộ là đảng viên phải đặt mình ở thế không phải là quan cách mạng. Tôi cho rằng, người cán bộ được tạo điều kiện đi xe ôtô, ở nhà công vụ, làm việc trong môi trường tốt, đủ điều kiện là do người dân dành cho anh để cống hiến cho dân chứ không phải anh có chức và ngồi ở vị trí đó là anh nghiễm nhiên được hưởng. “Đức - tài hữu xạ nhiên hương/Tận trung tận hiếu theo gương Bác Hồ”. Điều đó có nghĩa là, cái tâm của người cán bộ, lãnh đạo như thế nào người dân biết hết, không giấu được dân, còn tận trung tận hiếu theo gương Cụ Hồ, thì tận trung tận hiếu, thì sức xuân mới mạnh, mới bảo vệ đất nước.

Đảng viên phải tránh được sự cám dỗ của “viên đạn bọc đường”

Tôi mong muốn nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII, sẽ chỉ rõ một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất đấy ở đâu, là ai và phải loại hết, nếu không sẽ thành ra nhóm lợi ích thì không thể vì dân được.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã cận kề, bên cạnh những kỳ vọng, nhiều người dân mong muốn nhiệm kỳ này đại hội sẽ bầu ra được những lãnh đạo cao nhất để chèo lái con thuyền Việt Nam tiếp tục phát triển, thưa ông?

- Đúng là nhân dân đang rất kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng và xem ai sẽ được đại hội bầu làm Tổng Bí thư, nói chung là 4 người trụ cột của đất nước. Theo tôi, để bầu ra người lãnh đạo cao nhất lãnh đạo đất nước, trước hết phải có cái đức. Như Cụ Hồ nói là anh phải vì dân, toàn tâm, toàn ý vì dân, vì lợi ích của nhân dân, dân tộc. Có đức mới phát huy được những tư duy sáng tạo của anh là có tài, làm sao lo cho dân hết đói, giảm nghèo, đặc biệt là tham nhũng phải trị thật mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, người lãnh đạo cao nhất phải tận trung với nước, suốt đời chăm lo cho dân, không màng đến lợi ích cá nhân. Tôi kỳ vọng là như thế và mong rằng ai trúng vào vị trí ấy cũng phải rèn luyện theo khuôn khổ ấy để lấy lại lòng tin trong dân.

Có ý kiến cho rằng, Đại hội XII của Đảng sẽ bầu được nhiều cán bộ trẻ có năng lực để tiếp tục đào tạo kế cận các vị trí quan trọng, thưa ông?

- Tham dự Đại hội XII lần này, là những đại biểu ưu tú được tuyển chọn từ 68 Đảng bộ, nếu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lần này, đòi hỏi sự sáng suốt của đại hội lựa chọn được những người thật ưu tú, thật sự tiêu biểu cho toàn Đảng có cả đức lẫn tài. Tôi nhớ mãi câu của Cụ Hồ nói: “Nếu mà các cán bộ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đều nghĩ mình là người đầy tớ thật trung thành của người dân thì sẽ làm việc tốt hơn, sẽ gắn bó hơn với nhân dân, sẽ cảm nhận được những bức xúc của dân để kịp thời giải quyết cho dân, chứ không kính chuyển nơi này, nơi kia.

Đấy là kỳ vọng của dân và lần này nhiều cán bộ trẻ được dân, Đảng bộ tín nhiệm đưa vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải ra sức rèn luyện tu dưỡng theo gương những chiến sĩ cách mạng của Đảng để phấn đấu, phải hết sức thận trọng trước những cám dỗ để không sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”. Với những cán bộ, đảng viên, có chức vụ cao, càng phải giữ gìn để không bị sa ngã, bởi vì anh được cử vào các vị trí chủ chốt trong Đảng để nắm quyền lực, thì quyền lực cũng rất dễ bị tha hóa, bị người khác lợi dụng, đó là những cám dỗ mà các cán bộ đảng viên phải rất cảnh giác để tránh bị lợi dụng.

Điều duy nhất để người cán bộ, đảng viên không bị cám dỗ là phải nghĩ đến tuyên thệ trước Đảng kỳ khi vào Đảng thì trước những cám dỗ anh sẽ giữ được mình vì đấy là danh dự của một con người.

Xin cảm ơn ông!

XUÂN HẢI (thực hiện)