Chức vụ càng cao càng phải tự giác nêu gương

Ở điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có sự tham gia của 2 Bí thư Thành ủy là ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, nhiều nơi, việc thực hiện chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đưa ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ đảng viên trong học tập, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Vào Đảng để hy sinh chứ không phải vào Đảng để có vị trí

Trình bày tham luận tại hội nghị, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - cho biết: 5 năm qua cùng với giám sát của MTTQ TP.Hà Nội, các cấp chính quyền đã giám sát để phát hiện những đảng viên vi phạm, kiểm tra việc tiết kiệm chống lãng phí đối với các dự án quan trọng của thành phố, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật để đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.Ảnh: T.Lưu 

Đồng tình với chương trình hành động sắp tới mà ông Võ Văn Thưởng đưa ra, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải đề nghị, trong chương trình hành động sắp tới cần tập trung “kiểm tra đầu vào của các đảng viên”. Bởi theo ông Hải, trước kia vào Đảng phải trải qua nhiều thử thách, nhưng nay đơn giản. Vì vậy phải lựa chọn cho kỹ động cơ, chất lượng. Vào Đảng là để hy sinh chứ không vì vào Đảng để có vị trí. Đồng thời làm nghiêm túc phê bình chứ nếu không sẽ trở thành hình thức. Dù chưa có sai phạm nhưng khi có dư luận về đảng viên vi phạm thì cần gọi lên giải trình làm rõ. Đặc biệt trong quan hệ với nhân dân phải gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân, nếu không dễ trở thành hành chính, quan liêu xa rời dân.

Kiên quyết chống quan liêu, hách dịch

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lưu ý, ngoài việc làm được, việc học tập còn nhiều hạn chế, chưa trở thành thường xuyên trong ý thức của từng cơ quan, đơn vị, và một bộ phận đảng viên. Bao giờ trở thành ý thức hằng ngày từ việc lớn đến việc nhỏ thì mới có hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên tất cả, tận trung với nước, tận hiếu với dân. “Mỗi cán bộ đảng viên phải là công bộc của dân, kiên quyết chống quan liêu, hách dịch. Đó là phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đã biểu dương 719 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.