Vào các thời điểm 6 giờ 37, 7 giờ và 7 giờ 40 phút có một máy bay trinh thám cánh bằng vòng từ hướng Bắc Đông Bắc bay qua khu vực các tàu của ta, lượn từ 1 – 3 vòng ở độ cao từ 500 – 1500m rồi rời khỏi khu vực theo hướng Nam Tây Nam. 

Từ 8 giờ 45 – 8 giờ 55, lực lượng kiểm ngư phát hiện thêm 2 máy bay chiến đấu lượn hai vòng trên khu vực Nam Tây Nam cách giàn khoan khoảng 12 hải lý ở độ cao 1.000 – 1.500m.

Trong ngày, Trung Quốc duy trì số lượng lớn các tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 với số lượng 117 – 121 tàu các loại gồm: 41 – 43 tàu hải cảnh, 13 – 14 tàu vận tải 17 – 18 tàu kéo, 40 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự. 

Các tàu kiểm ngư của Việt Nam hoạt động ở khoảng cách từ 9,5 – 10,5 hải lý so với giàn khoan Hải Dương 981. Khi tàu của ta hoạt động gần giàn khoan, các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu vận tải, tàu kéo của Trung Quốc tổ chức dàn thành đội hình hàng ngang đồng loạt tăng tốc độ, áp sát các tàu của ta có lúc gần nhất từ 150 – 200m, ngăn cản các tàu của ta từ khoảng cách 11 – 12 hải lý so với giàn khoan.

Tàu cá Việt Nam hoạt động chủ yếu ở khu vực Tây Tây Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan từ 40 – 43 hải lý. Trong khu vực hoạt động của ngư dân Việt Nam luôn có 40 tàu cá vỏ sắt cùng sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh tổ chức ngăn cản không cho tàu cá của ta tiếp cận gần giàn khoan. 

Ngày 26.6 vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không thay đổi.