Lúc 5 giờ 20 phút, lực lượng kiểm ngư Việt Nam phát hiện một máy bay cánh bằng có kí hiệu NAVY 435 bay nhiều vòng theo hướng đông nam – tây bắc. Hoạt động của chiếc máy bay này ở độ cao 800-1.000m trên khu vực tàu của ta. Đến 9 giờ, chiếc máy bay kí hiệu NAVY 435 mới rời khỏi khu vực quanh giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng đông nam.

Trong ngày, Trung Quốc duy trì lực lượng bảo vệ giàn khoan với khoảng 110-114 tàu các loại, gồm 42-43 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 15-17 tàu kéo, 34 tàu cá và 6 tàu quân sự. 

Khi tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10-11 hải lý luôn có từ 7-10 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang đồng loạt tăng tốc độ áp sát, ngăn cản tàu của ta tiếp cận giàn khoan, nhưng các tàu kiểm ngư vẫn chủ động vòng tránh. 

Hoạt động tàu cá của Việt Nam chủ yếu ở khu vực tây-tây nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan khoảng 42-44 hải lý. 

Tại ví trí này, tàu cá Việt Nam luôn phải đối phó với sự ngăn cản quyết liệt của các tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, các ngư dân vẫn kiên quyết bám ngư trường truyền thống để khai thác.