Trung Quốc duy trì lực lượng khoảng 118 tàu gồm: 43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 17 tàu kéo, 38 tàu cá và 6 tàu quân sự. Các tàu của Trung Quốc hoạt động trong phạm vị cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 6-9 hải lý. 

Từ 11 giờ 7 phút – 11 giờ 30 phút, lực lượng kiểm ngư Việt Nam phát hiện máy bay tuần thám số hiệu CMS-B3843 từ đông bắc bay một vòng trên khu vực phía nam cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao từ 200-500m, sau đó rời khu vực theo hướng tây bắc. 

Cũng trong ngày, lực lượng thực thi pháp luật của ta phát hiện 2 lượt máy bay trinh sát ở khu vực tây-tây nam, cách giàn khoan 12 hải lý và 35 hải lý, máy bay bay 2-4 vòng ở độ cao 500-2.000m.

Các tàu cá của Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tổ chức đánh bắt thủy sản ở phía tây-tây nam, cách giàn khoan khoảng 34-38 hải lý. Tại khu vực tàu cá của ta hoạt động, 38 tàu cá Trung Quốc được sự hỗ trợ của tàu hải cảnh số hiệu 46102 luôn dàn hàng ngang chặn hướng, vây ép tàu cá của ta ra xa không cho tiến vào khu vực giàn khoan. 

Các tàu kiểm ngư Việt Nam hoạt động đấu tranh ở khoảng cách giàn khoan 10-12 hải lý. Tuy nhiên, các tàu hải cảnh, hải giám, vận tải và tàu kéo của Trung Quốc luôn vây ép, tăng tốc bám sát các tàu kiểm ngư của Việt Nam, lúc gần nhất cách tàu ta chỉ 30m. Các tàu kiểm ngư của ta tiếp tục bám trụ, cơ động vòng tránh đảm bảo an toàn.