Cụ thể vào lúc 8 giờ 25 phút – 9 giờ 7 phút, 1 máy bay quân sự bay từ hướng đông bắc với độ cao 500-700m, bay hai vòng trên khu vực tây nam cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 40 hải lý. 

Trong ngày, Trung Quốc duy trì 36-40 tàu hải cảnh, 30-32 tàu vận tải và tàu kéo, 6 tàu quân sự và 45-50 tàu cá. Tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc bám sát các tàu kiểm ngư và chủ động ngăn cản các tàu của ta từ xa. 

Ngoài ra, tàu Trung Quốc còn sử dụng tốc độ cao, bám sát các tàu làm nhiệm vụ thực thi pháp luật của Việt Nam ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay (10-30m) sẵn sàng đâm va, ngăn cản các tàu kiểm ngư. Tàu kiểm ngư Việt Nam hoạt động ở khu vực cách giàn khoan khoảng 8-10 hải lý. 

Đặc biệt, đêm ngày 14.6, có 2 tàu hải cảnh và 1 tàu vận tải của Trung Quốc rọi đèn pha, hú còi nhằm uy hiếp và yêu cầu tàu cá Việt Nam ra khỏi khu vực. Ban ngày, những tàu này sử dụng tốc độ cao ngăn cản, ép sát tàu cá của ta không cho các ngư dân hoạt động khai thác thủy sản.