Tuy nhiên, tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền, dù bị tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt.

Trước tinh thần kiên quyết, lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay - với khoảng cách 2,8 hải lý - để thực hiện nhiệm vụ.

Tàu cá Trung Quốc tập hợp thành nhóm 35 tàu cá cùng 2 tàu hải cảnh ngăn cản vây ép tàu cá Việt Nam ở khoảng cách giàn khoan từ 30-35 hải lý và vẫn duy trì 4 tàu, trong đó có hai tàu hộ vệ tên lửa và hai tàu quét mìn hoạt động cách giàn khoan từ 7-10 hải lý.