Quan sát của lực lượng kiểm ngư, số tàu Trung Quốc trong ngày 30.5 duy trì 117 tàu (gồm 33 tàu hải cảnh, 17 tàu kéo, 13 tàu vận tải, 4 tàu quân sự và 50 tàu cá vỏ sắt). Số tàu dao động so với hôm qua (29.5) là do phía Trung Quốc đã đưa một số tàu về. Ngoài ra, tại hiện trường, Trung Quốc vẫn sử dụng máy bay hoạt động ở khu vực giàn khoan.

Trong ngày, lực lượng kiểm ngư di chuyển từ khu vực Đông Nam giàn khoan vào cách giàn khoan 5-6 hải lý, bị nhóm tàu Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, tàu ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải tổ chức áp sát, vây ép. Tuy nhiên tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền dù bị tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt. 

Trước tinh thần kiên quyết, lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay khoảng 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ.

Tàu cá Trung Quốc tập hợp thành nhóm 35 tàu cá cùng 2 tàu hải cảnh ngăn cản vây ép tàu cá Việt Nam ở khoảng cách giàn khoan từ 30-35 hải lý. Theo quan sát của lực lượng chấp pháp Việt Nam: Trung Quốc vẫn duy trì 4 tàu, trong đó có hai tàu hộ vệ tên lửa và hai tàu quét mìn hoạt động cách giàn khoan từ 7-10 hải lý.