Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2.3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, lễ hội là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng, là sinh hoạt văn hóa dân gian hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội Làng Ném Thượng nói riêng, lễ hội dân gian của cộng đồng các dân tộc nói chung là nghi thức tín ngưỡng, là đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương.

Việc tổ chức lễ hội cần được dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng; đồng thời đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn, loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp với xã hội văn minh, bảo đảm phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự da dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia.

Trên cơ sở tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp rà soát, hướng dẫn, cách thức tổ chức lễ hội và thực hành nghi lễ phù hợp.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ VHTTDL phối hợp các ngành, địa phương tổ chức tọa đàm để đánh giá các lễ hội, cái gì tốt đẹp thì phát huy, nhân rộng. Cái nào không còn phù hợp, không còn tốt đẹp, giá trị không cần thiết thì nên xem xét, lên án. Văn hóa lễ hội có nhiều cấp độ và cần nhìn nhận và làm rõ. 

Vừa qua, Tổ chức động vật Châu Á đã khuyến cáo cần chấm dứt lễ hội chém lợn ở Làng Ném Thượng (Bắc Ninh). Một số ý kiến dư luận đã đề nghị hủy bỏ lễ hội này (cũng như một số lễ hội hiện nay như giết trâu trong lễ hội chọi trâu, lễ hội cầu trâu…) và cho rằng cần rà soát, thay đổi các tập tục theo hướng văn minh hơn.

Clip cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2.3: