Tại phần đầu của phiên bế mạc Quốc hội chiều nay (27.11), QH thông qua Dự thảo Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Một trong những nội dung quan trọng được thông qua là từ nhiệm kì sau, QH, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ và vẫn giữ nguyên 3 mức độ tín nhiệm là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Trước đó, tại phiên thảo luận hội trường về Nghị quyết này, đại đa số ý kiến thảo luận trong số 23 ý kiến đã đề nghị lấy phiếu hai lần một nhiệm kỳ vào năm thứ hai và thứ tư. Đồng thời chỉ để hai mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”. Về điều này, báo cáo giải trình của UBTVQH chiều nay cho rằng, việc lấy phiếu một lần có thuân lợi là kết nối kết quả lấy phiếu tín nhiệm, là cơ sở quy hoạch nhân sự cho khóa tiếp, vì thế nên giữ nguyên thời hạn lấy phiếu mỗi nhiệm kì một lần vào cuối năm thứ hai hoặc đầu năm thứ ba của toàn nhiệm kì.

Về đề nghị nên để hai mức độ “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”, lý lẽ mà UBTVQH đưa ra là ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp làm phân định rõ tính chất khác nhau, xác định hệ quả, xem đây là bước chuẩn bị đối với người giữ chức vụ. Qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm qua, UBTVQH cho rằng về cơ bản đã phản ánh sự đánh giá thận trọng, công tâm của ĐBQH đối với người được lấy phiếu. Đây là sự động viên, khích lệ tích cực để người được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đồng thời cũng là sự nhắc nhở, cảnh báo giúp họ sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác.

Một điểm mới của lần sửa đổi này là nội dung kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của người lấy phiếu được bổ sung. Hệ quả đối với người không được tín nhiệm cũng đã được chỉnh lý. Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số ĐBQH, HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì UBTVQH trình QH, thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm. Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH, HDND đánh giá “không tín nhiệm” thì có thể xin từ chức. 

Clip QH thông qua nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm: