Phó thủ tướng cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi luật Phòng, chống tham nhũng để Chính phủ kịp trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2013.