Ông Vũ Mão nhấn mạnh, việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền là một trong 27 biểu hiện được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu ra để ngăn chặn, đẩy lùi. Do vậy, cần phải làm rõ việc kê khai tài sản của bà Thoa có đúng quy định hay không và số tài sản ấy do đâu mà có rồi công khai cho dân biết.

- Trước hết, tôi rất đồng tình với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các ban, bộ, ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí đã nêu có liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương - và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư. Điều này đã thể hiện sự quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ về các bài báo liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương - đã khẳng định vai trò của báo chí truyền thông góp phần rất quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Vừa qua, tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu số tài sản của bà Thoa và người thân tại Công ty bóng đèn Điện Quang là khoảng hơn 600 tỉ đồng và cũng có người cho rằng bà Thoa có kê khai và thực hiện đúng quy trình. Về vấn đề này tôi có phần chưa yên tâm và băn khoăn vì sao bà Thoa lại có số tài sản lớn như vậy, trong khi bà Thoa không còn làm việc tại Cty này mà đang giữ cương vị Thứ trưởng quản lý Cty này? Việc kê khai tài sản, thu nhập của bà Thoa được cho là “đúng quy trình” đó, có ai kiểm tra, giám sát không và khẳng định được số tài sản này là minh bạch không? Do vậy, vấn đề này phải được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và công bố cho người dân biết.

Chỉ đạo về việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu nhiều cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Ngoài ra, tôi cho rằng để làm rõ cổ phần của bà Hồ Thị Kim Thoa có minh bạch hay không thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước cũng phải vào cuộc để thanh-kiểm tra.

Có ý kiến cho rằng, bà Hồ Thị Kim Thoa khi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương - cơ quan quản lý thì không được tham gia cổ phần tại Cty bóng đèn Điện Quang. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Từ vụ việc của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương - có thể cho chúng ta bài học và cần phải bổ sung những quy định còn thiếu để làm tốt hơn công tác quản lý trong thời gian tới. Đó là chúng ta cần phải xem lại những văn bản của Đảng và những văn bản pháp luật của Nhà nước có chỗ nào còn sơ hở, kẽ hở để người ta lợi dụng, lách luật. Cụ thể như quy định của Luật Chứng khoán của chúng ta có gì thiếu không, Luật Phòng, chống tham nhũng cần bố sung những gì?... để từ đó chúng ta quản lý tốt hơn. Và chúng ta phải kiểm tra xem bà Hồ Thị Kim Thoa kê khai tài sản, thu nhập có trung thực không? bà Thoa có chứng minh được nguồn gốc tài sản của mình là minh bạch hay không cũng cần phải làm rõ và công khai cho dân biết, để tạo niềm tin cho nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Một vấn đề nữa, theo tôi là rất quan trọng, đó là chúng ta phải kiểm soát được quyền lực của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII đã nêu rõ phải kiểm soát quyền lực, nhưng chúng ta cần phải sớm cụ thể hóa việc này bằng các văn bản để quản lý cán bộ có chức, có quyền một cách chặt chẽ. Ví dụ như bên Đảng kiểm soát quyền lực như thế nào, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể quản lý, kiểm soát quyền lực của cán bộ ra sao thì phải quy định rõ. Nếu không làm được điều đó, tôi cho rằng chúng ta cũng chỉ dừng lại ở việc hô hào mà thôi.

- Xin cảm ơn ông!