Ngày 14-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã công bố thông tin các ứng cử viên bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội bao gồm 2 ứng cử viên do UBND TP Bảo Lộc; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng giới thiệu cùng một trường hợp tự ứng cử.

Lý do bị loại là do các ứng viên không trung thực trong kê khai hồ sơ.

Kết quả sau hiệp thương lần 3, người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Lâm Đồng là 13 ứng cử viên; người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng là 129 người, HĐND cấp huyện là 703 người và cấp xã là 6.930 người.