Theo lịch mới, Quốc hội đã rút khỏi chương trình kỳ họp Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Biểu quyết thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
từ hôm nay, Quốc hội thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử và việc quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi). Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Biểu quyết thông qua Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội. Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Luật tạm giữ, tạm giam. Biểu quyết thông qua Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Luật phí, lệ phí. Biểu quyết thông qua Luật trưng cầu ý dân. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại. Biểu quyết thông qua Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.
Thảo luận ở hội trường về dự án Luật báo chí (sửa đổi). Biểu quyết thông Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật về hội. Biểu quyết thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp cận thông tin. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật dược (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Clip Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày báo cáo tại Quốc hội.
Hội trường kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: VPQH)