Theo đó, TP sẽ kiểm điểm trách nhiệm, tổ chức xử lý nghiêm công trình vi phạm này. Đồng thời, có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm TTXD tại 8B Lê Trực, báo cáo đề xuất xử lý đối với cán bộ thuộc UBND thành phố quản lý 

UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND Q.Ba Đình khẩn trương ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử vi phạm hành chính đối với công trình 8B Lê Trực; Tổ chức xử lý nghiêm công trình vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư, báo UBND thành phố trước ngày 10.1.2016.